Hjem

FN's Verdensmål

Lukalli har valgt at støtte op om FN's verdensmål. Det gør vi ud fra den betragtning, at hvis så mange virksomheder som muligt støtter op, vil vi reelt kunne gøre en forskel for vores jord. Vi har studeret https://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene ganske grundigt - og det er solid forskning, ambitiøse mål og reelle indsatsområder som ligger til grund. 

FN har sat mål indenfor rigtig mange områder. Internt i Lukalli har vi arbejdet seriøst med målene, og identificeret de første to mål, som vi kan arbejde dedikeret med. Det er vores ambition, at der til disse snarest etableres samarbejder med relevante foreninger eller NGO'ere, hvor vi, med vores viden, også kan støtte dem.

Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nummer 12: Forsvarligt forbrug og produktion
Lukalli arbejder helt grundlæggende på at flytte forbruget i en mere bæredygtig retning. Derfor tager vi ansvar for hvor vores råmaterialer kommer fra og hvordan de produceres. Helt konkret gøres dette ved at vælge danske producenter fremfor udenlandske. Dette har den fordel, at vi i Danmark f.eks. har stramme regler for brug af kemikalier. Derudover kan vi spare den CO2 belastende transport på tværs af kloden. Vi ved, at der findes lige så gode eller bedre råvarealternativer i vores del af verden - så der er ingen grund til at købe råvarer i fjerne egne af verden, for så at transportere dem hele vejen til Danmark. Et andet eksempel på ansvarlig produktion er vores glasflasker, som får deres flotte frostede overflade ved lakering og ikke ved syrebad, som er en udbredt, men miljøbelastende metode. Vi køber hele ikke billige pumper fra Asien - de kommer fra Frankrig, og så betaler vi lidt mere for det.

 

Delmål 12.5: Reduktion af affaldsgenerering gennem genvinding og genbrug.
Lukalli arbejder på delmålet 12.5 ved at benytte genanvendelige eller genbrugte materialer, hvor det er muligt.

Der benyttes i høj grad glas, som er nemt for forbrugeren at affaldssorterer korrekt og dermed sikre genanvendelsen af. Plastalternativerne er stadig kontroversielle - og så længe der ikke er fuld klarhed over konsekvenserne ved plastbrug, minimerer Lukalli det så meget som overhovedet muligt. Desuden er glas mere lækkert - meget dyrere, men også meget bedre.

Der benyttes papir og pap af genbrugskvalitet eller FSC for at reducere fældning af træer og sikre forsvarlig skovbrug. Desuden er papir og pap nemt for forbrugeren at affaldssortere korrekt.

Anstændige jobs 

Verdensmål nummer 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
I Lukalli arbejder vi med partnerskaber. Vi skal kunne se de folk, vi handler med i øjnene og vide, at de arbejder under gode og sikre forhold og til en løn som de kan leve af. Ved at have produktionen tæt på, har vi mulighed for at besøge de virksomheder, vi samarbejder med, om det så er landmanden, trykkeriet eller pakkerimedarbejderen. Lukalli samarbejder med danske virksomheder, hvor det er muligt, og europæiske hvor det ikke er muligt, og kan dermed i høj grad undgå at benytte børnearbejde, ulovlig migrantarbejde og tvangsarbejde. 

Delmål 8.5: Beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.
Lukalli arbejder på delmål 8.5 ved at indgå samarbejde med virksomheder som tager et socialt ansvar. For eksempel er Lukallis tekstil-accessories syet på en dansk systue af medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Til gavn for både det enkelte menneske og for samfundet som helhed. 

Derudover samarbejder vi også med andre beskyttede værksteder, hvor medborgere med særlige udfordringer kan få en meningsfuld hverdag.