1. Virksomhedsoplysninger

  Lukalli ApS
  Frederiks Plads 26. 2.1
  8000 Aarhus C

 2. Priser og betaling
  Prisen for et produkt er den pris, der på tidspunktet for bestillingen er angivet på lukalli.dk. Prisen for eventuel levering er angivet på din ordre, og den samlede pris for din ordre fremgår af ordrebekræftelsen. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

  Alle priser for produkter på lukalli.dk er gældende, indtil de ændres. Priserne er angivet i danske kroner inkl. moms, men ekskl. leveringsomkostninger.

  Det er muligt at betale med Dankort, VISA-Dankort, Mastercard, VISA og MobilePay. Ved betaling opkræves et transaktionsgebyr svarende til satserne fastsat af NETS Danmark A/S.

  Lukalli trækker først beløbet fra din konto, når ordren er klar til afsendelse. Når transaktionen er gennemført, vil det fremgå af din konto. Ved betaling med betalingskort sendes dine oplysninger direkte og SSL-krypteret til Lukallis betalingsudbyder. Lukalli har således ikke adgang til dine betalingsoplysninger.

 3. Levering
  Prisen for levering er den pris, der på tidspunktet for bestillingen er angivet på lukalli.dk. Ved køb over et angivet beløb på lukalli.dk er der fri fragt. Forventet leveringstid er 1-3 hverdage regnet fra ordrebekræftelsens dato. Lukalli har ansvaret for varerne, indtil du har modtaget dem. Forsendelsen leveres med GLS eller Postnord til din hjemmeadresse eller på et pakke-afhentningssted, som du selv har valgt. Du vil modtage adressen for pakke-afhentningssted samt tidspunkt for, hvornår pakken er klar til afhentning på den e-mail, der blev brugt på webshoppen ved ordreafgivelsen. Forsendelsen vil være tilgængelig til afhentning i den periode som GLS eller Postnord angiver. Leveringsomkostningerne forbundet med dit køb fremgår af din ordre samt ordrebekræftelse og vil blive opkrævet sammen med din betaling for det købte.

 4. Ansvar
  Når du modtager det købte, skal du straks foretage en undersøgelse af det købte, herunder nøje efterse det leverede for at konstatere, om det har fejl eller mangler. Du kan klage til Lukalli inden for to år efter modtagelsen af det købte, hvis der er fejl eller mangler. Du skal dog altid huske at klage i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen eller manglen.

  Når du oplyser din e-mail i forbindelse med et køb hos Lukalli, kan Lukalli anvende e-mailadressen til at kontakte dig vedrørende den aktuelle aftale samt til markedsføring af tilsvarende produkter, med mindre du har frabedt dig dette. Endvidere kan Lukalli generelt benytte e-mailadressen til at markedsføre produkter og tjenesteydelser over for dig i det omfang, du har samtykket til at modtage dette markedsføringsmateriale. Du kan altid fravælge at modtage markedsføringsmateriale ved at benytte linket i det elektronisk markedsføringsmateriale, som du har fået tilsendt.

 5. Returnering af varer
  Hvis du fortryder købet, skal varen tilbagesendes til:

  Lukalli ApS, Frederiks Plads 26, 8000 Aarhus C.

  Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den/dem. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer. Det produkt, du returnerer, skal være i samme stand som ved modtagelsen. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder et køb.

  Du kan fortryde købet af et produkt ved:
  - at give Lukalli besked om dette og returnere produktet
  - at nægte at modtage produktet og samtidig give Lukalli tydelig besked herom
  - at undlade at afhente produktet og samtidig give Lukalli tydelig besked herom

  For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom. Meddelelsen skal skrives til kundeservice@lukalli.dk. Du kan også benytte en standardfortrydelsesformular og sende med retur, hvis du ønsker at fortryde dit køb (se længere nede).

  Du kan ikke fortryde et køb ved blot at nægte at modtage varen uden samtidig at give os tydelig besked herom.

  Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten heriblandt:
  Levering af varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor emballagen er blevet brudt efter leveringen. Da der er tale om scincareprodukter, mister du således din fortrydelsesret, hvis du bryder emballagen eller tager produktet i brug, da varen derfor af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.

  Hvis du fortryder dit køb får du de penge retur, du måtte have betalt inkl. eventuelle omkostninger ved Lukallis forsendelse af det købte til dig, så snart Lukalli har modtaget din meddelelse om, at du fortryder dit køb og når Lukalli har haft lejlighed til at undersøge det returnerede. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

  Det anbefales, at du gemmer kvitteringen eller dokumentationen for, at du har afsendt meddelelsen samt det købte.

  Du kan bruge denne skabelon til returneringen:
  Til: Lukalli Frederiks Plads 26, 2, 1 8000 Aarhus
  - Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)
  - Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
  - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
  - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
  - Dato

 6. Databehandling
  De oplysninger, som du giver Lukalli i forbindelse med dit køb via lukalli.dk (navn, adresse, telefonnummer, e-mail osv.) samt oplysninger, som du i øvrigt måtte give Lukalli, behandles fortroligt og anvendes til at ekspedere din bestilling, til statistisk brug samt i forbindelse med anden kontakt med dig. Lukalli indhenter ikke oplysninger om dig andre steder fra. Personoplysninger transmitteres fra dig til lukalli.dk i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes af Lukalli i en database på en sikker server, hvortil der ikke er offentlig adgang. Dine oplysninger opbevares i op til 5 år og alene i det omfang, det er lovligt. Ifølge persondataloven har du mulighed for indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører dig. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger.

  Kreditkortoplysninger formidles via lukalli.dk til PBS på en sikker og krypteret SSL-forbindelse. Lukalli har dermed ikke adgang til dine betalingskortoplysninger.

 7. Klagemuligheder
  En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

  EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail kundeservice@lukalli.dk.”

 8. Ændringer
  Lukalli tager forbehold for tryk- og prisfejl. Lukalli kan ændre handelsbetingelser ensidigt og disse vil fremgå af lukalli.dk.

 9. Lov og værneting
  Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Aarhus byret.

  Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på kundeservice@lukalli.dk.